Οδηγίες Δημοσιογραφικών Μέσων

Οδηγίες για τα Δημοσιογραφικά Μέσα

Καλωσορίζουμε όλα τα μέλη των δημοσιογραφικών μέσων στα events του GPC του PokerStars και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτησή. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την ομαλή διεξαγωγή των events του GPC του PokerStars για οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος: παίκτες, διοργανωτές τουρνουά, τηλεοπτικά συνεργεία και όλα τα δημοσιογραφικά μέσα που μας τιμούν με την παρουσία τους. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις παρακάτω προϋποθέσεις για τη δημοσιογραφική διαπίστευση. Οποιοδήποτε δημοσιογραφικό μέσο παραβιάσει αυτές τις προϋποθέσεις διακινδυνεύει να χάσει τη δημοσιογραφική διαπίστευση για ολόκληρο το event και για μελλοντικά τουρνουά του PokerStars.

Κάλυψη του GPC του PokerStars

 • Το PokerStars GPC απαιτεί όλα τα δημοσιογραφικά μέσα που αναφέρονται στο τουρνουά (έντυπα, ραδιόφωνο, τηλεόραση και bloggers) να παρέχουν εξέχουσα αναγνώριση στους χορηγούς του event, το PokerStars, κατά την κάλυψη του event.
 • Για την έντυπη δημοσιογραφική κάλυψη, αυτό συμπεριλαμβάνει τη σαφή αναγνώριση των χορηγών του Greek Poker Cup, το PokerStars, στην πρώτη αναφορά του GPC εντός του κειμένου, χρησιμοποιώντας τη διατύπωση "Greek Poker Cup του PokerStars" ή το "GPC του PokerStars".
 • Για τους bloggers που κάνουν ζωντανό ρεπορτάζ από τα GPC events του PokerStars, αυτό συμπεριλαμβάνει τη σαφή αναγνώριση των χορηγών του GPC, το PokerStars, στην πρώτη αναφορά κάθε ημέρα, χρησιμοποιώντας τη διατύπωση το "Greek Poker Cup του PokerStars " ή "GPC του PokerStars".
 • Για κάλυψη με βίντεο αυτό συμπεριλαμβάνει σαφή αναφορά είτε ως "Greek Poker Cup του PokerStars " είτε ως "GPC του PokerStars " κατά τη διάρκεια του βίντεο.
 • Δεν αρκεί απλώς η χρήση του λογοτύπου του PokerStars. Ο χορηγός πρέπει να αναφέρεται εντός του περιεχομένου όλων των υλικών.
 • Αυτό συμπεριλαμβάνει όλες τις αναφορές που χρησιμοποιούν πληροφορίες παρεχόμενες από το PokerStars ακόμα κι αν οι δημοσιογράφοι δεν έχουν διαπίστευση για το event ή δεν παρευρίσκονται στο event.
 • Η πολιτική για το εμπορικό σήμα πρέπει να ακολουθείται αναφορικά με τη χρήση του λογοτύπου του PokerStars GPC.

Εγγραφή

 • Το προσωπικό των μέσων ενημέρωσης πρέπει να εγγραφεί για κάθε event του GPC του PokerStars χρησιμοποιώντας την online φόρμα διαπίστευσης που υπάρχει εδώ www.greekpokercup.gr/about/media/. Η διαπίστευση δεν παρέχεται ΠΟΤΕ αυτόματα και θα πρέπει να αιτηθείτε για κάθε event μεμονωμένα.
 • Οι δημοσιογράφοι που αιτούνται για διαπίστευση πρέπει να παρέχουν τα πλήρη στοιχεία τους: όνομα, οργανισμός, τύπος προσχεδιασμένης κάλυψης και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (email & αριθμός κινητού τηλεφώνου).
 • Αν κάποιος μεμονωμένος δημοσιογράφος σχεδιάζει να παραστεί σε περισσότερα από ένα events (ή σε όλα), πρέπει να αιτηθεί για διαπίστευση για ΚΑΘΕ event.
 • Η δημοσιογραφική διαπίστευση θα δίνεται μόνο σε δημοσιογράφους που καλύπτουν το GPC event του PokerStars. Οι δημοσιογραφικές εγκαταστάσεις δεν είναι για οργανισμούς που παρίστανται στο GPC για δικούς τους λόγους προώθησης και δεν επιτρέπεται καμία προωθητική ενέργεια από οποιονδήποτε οργανισμό άλλον από το PokerStars.
 • Ο αριθμός των δημοσιογραφικών πάσο που εκδίδονται περιορίζεται σε όχι περισσότερα από ΔΥΟ ανά οργανισμό. Αυτός ο αριθμός μπορεί να μειωθεί περαιτέρω ανάλογα με το χώρο διεξαγωγής, ως αποτέλεσμα μειωμένης χωρητικότητας και εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του PokerStars.
 • Εξαιρέσεις μπορεί να γίνουν μόνο για τα τηλεοπτικά συνεργεία, με δημοσιογραφικές εφαρμογές που εφαρμόζονται κατά περίπτωση. Αιτηθείτε online σύμφωνα με τη διαδικασία και επικοινωνήστε μέσω email στο support@pokerstars.eu για περισσότερες ερωτήσεις.
 • Οι αυτοαπασχολούμενοι δημοσιογράφοι θα πρέπει να αιτούνται online ως είθισται, αλλά πρέπει επίσης να παράσχουν μια βεβαίωση ανάθεσης έργου από το συντάκτη του οργανισμού που αντιπροσωπεύουν, είτε εκτυπωμένη σε χαρτί τύπου letterhead είτε μέσω email προερχόμενου από το επίσημο domain του οργανισμού που εκπροσωπούν. Σε περίπτωση που αυτό είναι αναγκαίο, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας αφού υποβάλετε τη δημοσιογραφική αίτησή σας.
 • Τα δημοσιογραφικά πάσο ΔΕΝ μεταβιβάζονται. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, πρέπει να αντικαταστήσετε το προσωπικό πριν ή κατά τη διάρκεια ενός event, πρέπει να επικοινωνήσετε με το support@pokerstars.eu το συντομότερο δυνατό.
 • Οι δημοσιογράφοι που ανταλλάσσουν ή μοιράζονται τα πάσο διατρέχουν κίνδυνο απαγόρευσης εισόδου στο event.
 • Οι οnline δημοσιογραφικές εγγραφές θα κλείσουν τουλάχιστον μία/δύο εβδομάδες πριν από κάθε event. Λόγω ζήτησης, ΔΕΝ θα είναι δυνατό να αποκτήσετε δημοσιογραφικό πάσο μετά από αυτή τη χρονική στιγμή. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι η υποβολή της online εγγραφής πραγματοποιείται εγκαίρως.

Κανονισμοί δημοσιογραφικής αίθουσας

Η δυνατότητα σύνδεσης broadband στο διαδίκτυο στα events του GPC του PokerStars ενδέχεται να είναι προβληματική. Σε ορισμένα events υπάρχει ένας χώρος στη δημοσιογραφική αίθουσα που ονομάζεται "video corner" με συγκεκριμένα καλώδια για internet ΜΟΝΟ για να ανεβαίνουν βίντεο. Θα ζητηθεί από όλα τα δημοσιογραφικά μέσα α) να συνεργαστούν μεταξύ τους στη χρήση αυτών των καλωδίων δηλ. κατανομή και β) να μη χρησιμοποιήσουν άλλα καλώδια για να ανεβάσουν βίντεο. Οποιοδήποτε δημοσιογραφικό μέσο παραβιάζει αυτές τις προϋποθέσεις διακινδυνεύει να χάσει τη δημοσιογραφική διαπίστευση για ολόκληρο το event και για μελλοντικά τουρνουά του GPC του PokerStars .
Το GPC του PokerStars θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να παρέχει δημοσιογραφικές εγκαταστάσεις, όπως αίθουσα τύπου εξοπλισμένη με ασύρματη ή ενσύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπου είναι δυνατόν. Μόνο τα δημοσιογραφικά μέσα με διαπίστευση επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στη δημοσιογραφική αίθουσα και/ή σε οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση.

 • Σε περίπτωση που συμπληρωθεί ο ανώτατος αριθμός, μπορεί να καταστεί αναγκαίο να περιοριστεί η πρόσβαση στη δημοσιογραφική αίθουσα ή να ζητηθεί από τους δημοσιογράφους που ανήκουν στον ίδιο δημοσιογραφικό οργανισμό να μοιραστούν το ίδιο γραφείο και την πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 • Για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε το bandwidth σε όλα τα events όπου παρέχεται ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο, θα σας ζητείται να αποσυνδέεστε από την ασύρματη σύνδεσή σας όταν δεν τη χρησιμοποιείτε ενεργά. Επίσης, ζητάμε από όλα τα δημοσιογραφικά μέσα να μη χρησιμοποιούν το bandwidth για μη σημαντικές, μη σχετικές με δουλειά εργασίες (όπως για να παίξουν πόκερ online, να κατεβάσουν αρχεία κ.τ.λ.). Οι δημοσιογράφοι που δε θα τηρήσουν αυτόν τον κανόνα διακινδυνεύουν να χάσουν τη δημοσιογραφική διαπίστευση για ολόκληρο το event και για μελλοντικά τουρνουά του PokerStars.
 • Μην αφήνετε αντικείμενα αξίας στη δημοσιογραφική αίθουσα. Το προσωπικό του event δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε αντικείμενα αφεθούν στη δημοσιογραφική αίθουσα και/ή το χώρο του τουρνουά.
 • Για λόγους ασφαλείας, και επειδή ο χώρος είναι συχνά πολύ περιορισμένος, μην καλείτε παίκτες, συναδέλφους ή φίλους στη δημοσιογραφική αίθουσα.
 • Η δημοσιογραφική αίθουσα θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη συγγραφή ή καταχώρηση των άρθρων. Μη χρησιμοποιείτε τη δημοσιογραφική αίθουσα για τακτικές ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές αναμεταδόσεις. Στα περισσότερα events, το GPC μπορεί να παρέχει ένα ξεχωριστό δωμάτιο για τους φωτογράφους και τα τηλεοπτικά συνεργεία.

Χώρος τουρνουά - διαδικασίες

 • Τα δημοσιογραφικά μέσα με διαπίστευση θα πρέπει να είναι στο χώρο του τουρνουά μόνο για 20 λεπτά το ανώτερο, όταν είναι δυνατόν, και ο μέγιστος αριθμός δημοσιογραφικών μέσων με διαπίστευση εντός του χώρου του τουρνουά θα είναι 20 ανά πάσα στιγμή.
 • Στο χώρο του τουρνουά, είναι σημαντικό ο διευθυντής του τουρνουά, το προσωπικό του και το συνεργείο βιντεοσκόπησης του GPC του PokerStars & οι bloggers να έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τη δουλειά τους απρόσκοπτα ανά πάσα στιγμή. Αν σας ζητηθεί να εγκαταλείψετε ένα συγκεκριμένο χώρο, να το πράξετε άμεσα. Τα δημοσιογραφικά μέσα που αρνούνται να ακολουθήσουν τις οδηγίες από οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του GPC του PokerStars ή από μέλος του συνεργείου βιντεοσκόπησης του GPC διακινδυνεύουν να χάσουν τη διαπίστευσή τους για ολόκληρο το event και για μελλοντικά event. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων φάσεων κάθε τουρνουά, όταν ο αριθμός τραπεζιών μειώνεται, θα είναι απαραίτητο στην αίθουσα παιχνιδιού να μην παρίστανται μη σημαντικοί συμμετέχοντες, όπως και τα δημοσιογραφικά μέσα. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι οι παίκτες, ο διευθυντής του τουρνουά και το τηλεοπτικό συνεργείο μπορούν να συνεχίσουν τη δουλειά τους ανεπηρέαστα.
 • Όταν στην αίθουσα παιχνιδιού παραμείνουν τα αναγκαία άτομα, το προσωπικό του τουρνουά θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να παράσχει έναν ξεχωριστό, διαχωρισμένο για τα δημοσιογραφικά μέσα χώρο.
 • Τα δημοσιογραφικά μέσα με διαπίστευση δε θα πρέπει να αποσπούν την προσοχή των παικτών κατά τη διάρκεια δράσης του τουρνουά, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άμεση αποβολή από το χώρο.

Φωτογραφία

 • Σε ορισμένους χώρους διεξαγωγής, η φωτογραφία δεν επιτρέπεται οπουδήποτε εκτός του χώρου του τουρνουά και οποιοσδήποτε φωτογράφος παραβεί τους κανονισμούς του καζίνο, θα επιστρέψει το δημοσιογραφικό πάσο του για ολόκληρο το event και για μελλοντικά GPC events του PokerStars. Οι φωτογράφοι πρέπει να σέβονται την ιδιωτικότητα των πελατών του καζίνο που δε συμμετέχουν άμεσα στο event.
 • Οι φωτογραφίες με φλας δεν επιτρέπονται κοντά και γύρω από το τηλεοπτικό τραπέζι κατά τη διάρκεια δράσης του τουρνουά και κατά τη διάρκεια βιντεοσκόπησης.

Βίντεο

 • Σε μερικούς χώρους διεξαγωγής, η βιντεοσκόπηση δεν επιτρέπεται οπουδήποτε εκτός του χώρου του τουρνουά και οποιοδήποτε δημοσιογραφικό μέσο βρεθεί να παραβαίνει τους κανονισμούς του καζίνο, θα επιστρέψει το δημοσιογραφικό πάσο του για ολόκληρο το event και για μελλοντικά PokerStars GPC events. Τα συνεργεία βιντεοσκόπησης πρέπει να σέβονται την ιδιωτικότητα των πελατών του καζίνο που δε συμμετέχουν άμεσα στο event.
 • Η βιντεοσκόπηση του τηλεοπτικού τραπεζιού απαγορεύεται ρητώς κατά τη διάρκεια δράσης του τουρνουά, εκτός από το εξουσιοδοτημένο συνεργείο βιντεοσκόπησης του GPC του PokerStars.
 • Στα βιντεοσκοπημένα events ενδέχεται να κωδικοποιηθεί η ζωντανή κάλυψη και να μεταδοθεί ζωντανά από το PokerStars.tv σε δημοσιογραφικούς ιστοτόπους και σε blogs. Για πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να στείλετε e-mail στο support@pokerstars.eu

Συμμόρφωση

 • Οποιοδήποτε δημοσιογραφικό μέσο με διαπίστευση, το οποίο συμπεριφέρεται ανάρμοστα, το οποίο αποτυγχάνει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε από τις ανωτέρω προϋποθέσεις ή οποιαδήποτε υπόδειξη από τους αρμοδίους του τουρνουά και όλα τα μέτρα ασφαλείας, θα επιστρέψει το δημοσιογραφικό του πάσο για ολόκληρο το event και για μελλοντικά events του GPC του PokerStars και ενδέχεται να του ζητηθεί να εγκαταλείψει το event.
 • Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη στο παρόν, αυτό το διαπιστευτήριο αποτελεί παροχή μόνο για τον κάτοχο και δε δημιουργεί κανένα οικονομικό ή άλλο νομικά αναγνωρισμένο συμφέρον για τον κάτοχο και αυτό το διαπιστευτήριο μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή για οποιοδήποτε λόγο ή άνευ λόγου κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του PokerStars ή οποιουδήποτε γραφείου ή υπαλλήλου που εργάζεται για λογαριασμό του GPC του PokerStars.

Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τις δημοσιογραφικές διαπιστεύσεις ή ερωτήσεις σχετικά με τα δημοσιογραφικά μέσα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το support@pokerstars.eu

Video
Πρόγραμμα

To GPC IV θα πραγματοποιηθεί στο Casino Loutraki, στις 19-22 Φεβρουαρίου. Για την Δομή του τουρνουά ρίξε μια ματιά εδώ.